Προϊόντα & Υπηρεσίες

k6

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της επιχείρησής μας στην παρούσα φάση κατηγοριοποιούνται ως εξής :

    1. Κατασκευή καθισμάτων σχολικών λεωφορείων

    2. Επισκευή – ανακατασκευή ταπετσαριών καθισμάτων

    3. Ειδικές παραγγελίες καθισμάτων και ταπετσαριών