Κατασκευή καθισμάτων σχολικών λεωφορείων

k6

Οι τύποι των προϊόντων μας στην κατηγορία αυτή είναι οι παρακάτω:

  • Διθέσια καθίσματα σχολικών οχημάτων – λεωφορείων για νήπια
  • Τριθέσια καθίσματα σχολικών οχημάτων – λεωφορείων για νήπια
  • Διθέσια καθίσματα σχολικών οχημάτων – λεωφορείων για μαθητές δημοτικού